Slider

7 de maig 2019

Setmana de Pregària a Arbúcies - Cartell


Nota: Els menús sense sal es consideren com a menús normals a nivell de cost.
Els menús de règim són per exemple els sense gluten.


Podeu descarregar-vos l'arxiu:

1 Cartell per DIN 4

2 Cartells per DIN 4

4 Cartells per DIN 4