Slider

QUI SOM?

GRUPS DE PREGÀRIA de la RENOVACIÓ CARISMÀTICA CATÒLICA en L'ESPERIT. (RCCeE)

1.- QUI SOM?

La nostra identitat l’expressen d’alguna manera els noms que aglutinen diversos grups d’oració. Cada un dels noms vol subratllar algun matís especial:
  •  Renovació Carismàtica (RC)
  •  Renovació Carismàtica Catòlica (RCC)
  •  Renovació Carismàtica Catòlica en l’Esperit (RCCeE)

El Cardenal Suenens va intentar donar-ne una definició, bo i afirmant: La Renovació Carismàtica més que un moviment en l’Església és l’Església en moviment”.

A partir d’aquesta, s’ha desenvolupat també una altra definició més o menys descriptiva: “la Renovació Carismàtica és l’Església en moviment, que intenta viure en plenitud la vida trinitària, rebuda en el baptisme”. Vist així, aquesta vida en l’Esperit no és res més que la mateixa vida cristiana normal. L’Esperit Sant és l’actor principal d’aquesta vida baptismal. Es tracta, però, primerament, de viure-la i també de ser-ne testimonis. El Baptisme ens fa fills de Déu Pare, i ens transforma en germans de Jesús, el Fill estimat del Pare, per l’acció de l’Esperit d’Ambdós. Viure això, quina meravella!

Aquests grups són espais de pregària on ens deixem transformar per l’Esperit, en testimonis de Crist, mitjançant l’oració comunitària.


2.- QUÈ FEM?

Cada grup es desenvolupa a la seva manera i no hi ha esquemes fixos i estereotipats. Hi ha unes línies generals, això sí, aplicades d’una manera molt lliure, que són sobretot:
  • Invocació a l’Esperit Sant
  • Lloança comunitària espontània fruit de l'experiència de gratuïtat de l'Amor de Déu.
  • Centralitat de la Paraula de Déu que és proclamada, meditada, pregada i assimilada com a vida.

3.- QUÈ ENS CARACTERITZA?

L’espiritualitat que vivim té uns punts bàsics:

1.   Jesús és Viu i és Senyor i Salvador. (Ac. 2,14-36 )
2.   Som salvats gratuïtament. Ell ens ha estimat abans que fóssim justos. (Ef 2, 8-10Rm 5, 7-11)
3.   Per l’acció de l’Esperit Sant som un poble de lloança. (1 Pe 2, 9)
4.  L’Esperit Sant, que és l’Amor del Pare i del Fill, guia la Comunitat amb els seus dons i carismes, especialment el de lloança i el de profecia. També es manifesta amb altres carismes, que van edificant la Comunitat. (1 Co 12, 13, 14
5.  Els grups són oberts a la participació de tothom qui vulgui viure i compartir la lloança comunitària com a do de l'Esperit.


 Si tens inquietuds pel que fa a viure la vida cristiana, o tens ganes de pregar d’una manera engrescadora, i, fins i tot, si sents curiositat, vine al grup que tinguis més a prop i ho veuràs!


4.- HISTÒRIA DE LA RCC

Aquí teniu alguns vídeos que expliquen breument el nostre peregrinar.


5.- GRUPS DE PREGÀRIA