Slider

Litúrgia de les Hores


Jesús Ressuscitat - Casal de Pau (Arbúcies)
"La pregària pública de l'Església és font de pietat i aliment de la pregària personal. No és una acció individual o privada, sinó que pertany a tot el cos de l'Església... Per tant, quan els fidels són convocats i es reuneixen per la Litúrgia de les Hores, unint els seus cors i les seves veus, fan visible l'Església, que celebra el misteri de Crist"


CATALÀ


Enllaços per descarregar una aplicació de la litúrgia de les hores al mòbil (us oferim la recomanada per la Tarraconense més informació):
ESPANYOL


Enllaços per descarregar una aplicació de la litúrgia de les hores al mòbil. Us oferim les recomenades per l'arxidiòcesi de Burgos: