Slider

26 de gen. 2024

Les Dones de la Bíblia

Continuem tenint el privilegi d'escoltar els cursos de Bíblia de Montse de Paz. Aquí teniu el programa.                                                                                                              


Curs de Bíblia a càrrec de Montse de Paz

Quan i a On: a la Capella de la Parròquia de la Bonanova a les 18:45 h

Organitza: Grup de Pregària Bona Nova

Inscripcions: No cal inscriure's per assistir al seminari. Tot i això, per contribuir a les despeses d'aquest, s'ha establert una quota voluntària indicativa de 30 € de tot el seminari, que es podrà fer efectiva:

 • Per Bizum a Ramon Rubinat 609826594
 • Per transferència bancària a nom de Ramon Rubinat o Beatriz Martínez al compte de La Caixa ES24 2100 0639 0002 0059 8436 posant com a concepte "Seminari Bíblia" i el vostre nom.

Podeu veure els vídeos publicats aquí


ANTIC TESTAMENT

VICTORIOSES

25 de Gener de 2024

 • L'esposa: Rebeca
 • Salvadores: Les comadornes Jokéved, Míriam, Séfora.
 • La guardiana de la porta: Rajab

VÍCTIMES

29 de Febrer de 2024

 • la filla de Jefté
 • La concubina del levita Betsabé
 • Tamar (filla de David)

VERGES I NÚVIES

21 de març de 2024

 • Tamar (la nora de Judà)
 • Dina
 • Rut

VEUS

25 d'abril de 2024

 • Ana
 • La pitonissa d'Endor
 • Abigail
 • Huida

NOU TESTAMENT

SALVADES I ENVIADES

30 de maig de 2024

 • Maria Magdalena, la deixeble.
 • La samaritana, l'estrangera.
 • Lídia, la pagana.
 • Priscila, la mestra.